Features
oktober 15, 2015

Landbruket trenger flere dyktige studenter

Siden etableringen av ordningen i 2010 har 23 mastergradsstudenter ved NMBU mottatt Yarastipendet, som er på 50 000 kroner. Til sammen har Yara delt ut stipender for 1,15 millioner kroner.


Yara setter av 200 000 kroner til stipendordningen hvert år, og i høst ble potten delt mellom fire studenter, som alle forsker innenfor temaer som er viktige for en bærekraftig matproduksjon.

– Oppgavene kan være knyttet til mange ulike studieretninger. Det sentrale er at temaene kan bringe ny kunnskap som vil forbedre kvaliteten av mat eller fôr, koblet til bærekraftig produksjon, sier Sundgren. 

OGSÅ HUSDYRFORSKNING

De fleste Yara-stipendene har hittil gått til studenter som arbeider innenfor plantevitenskap. 

– Det er imidlertid viktig for oss å understreke at også studenter som arbeider med husdyrfag har akkurat de samme mulighetene til å få stipendet. Vi er derfor glade for at vi i år har kunnet tildele stipendet til et mastergradsarbeid som kan ha stor betydning for norsk melkeproduksjon. Det blir spennende å se hva som vil komme ut av dette, sier Sundgren.

MÅ REKRUTTERE 

Som global aktør har Yara sterkt fokus på å skaffe nok mat til verdens befolkning, som er ventet å vokse til ni milliarder i 2050. 

– Dette er en av vår tids største oppgaver, og vil kreve betydelig økning i både norsk og global matproduksjon. Skal vi klare denne oppgaven trenger vi flere mennesker med gode løsninger. Det er viktig at unge mennesker rekrutteres til NMBU for at landbruksnæringen skal sikre seg god kompetanse i det norske arbeidsmarkedet. Samarbeidet med NMBU er viktig for oss, og vi håper Yara-stipendet kan bidra til å gjøre landbruksstudiene på Ås enda mer interessante, sier Sundgren.

Yara-stipendet skal motivere studenter til å velge masteroppgaver som kan bidra til økt matproduksjon, bedre produktkvalitet og et bærekraftig landbruk. Verden står foran store utfordringer med å skaffe nok mat og næringen trenger dyktige studenter. Tove Sundgren, Yara Norge