Features
oktober 15, 2015

Det viktige fosforet

Yara-stipend for oppgaven: «Utvikling av fosfortilgjengelighet i jord og fosforstatus i planter gjennom vekstsesongen»

– Det var ganske tilfeldig at jeg endte opp med landbruksstudier. Jeg fant et studie innenfor miljø- og naturresurser ved NMBU som jeg syntes så spennende ut, og det ble enda artigere da jeg kom hit, sier Åsmund Mikalsen Kvifte. 

Nå er 23-åringen fra Osterøy i gang med å kartlegge hvordan fosfor er tilgjengelig og tas opp av plantene gjennom vekstsesongen, noe «alle» planteprodusenter vet er en viktig forutsetning for god vekst og høye avlinger.

– Jeg skal blant annet se på hvor mye plantetilgjengelig fosfor det vil være i jorda med varierende fosformengder og til ulike tider. Generelt forventer en jo at det blir mer tilgjengelig fosfor ved sterkere gjødsling og mindre etter hvert som plantene tar opp fosfor, men dette ønsker jeg å se nærmere på. Vi tar jordprøver og planteprøver som analyseres på labben både med standard og mer avanserte metoder, forteller Kvifte.

Feltarbeidet har foregått ved Rothamsted Research i Storbritannia. 

INSTRUMENT SOM EN PLANTEROT

I sine forsøk benytter Kvifte et spesielt prøvetakingsinstrument som simulerer en planterot. 

– Med instrumentet kan vi finne ut hvor raskt fosforet beveger seg (med vann) i jorda og hvordan fosfor fester seg til plantene, forklarer han.

ANERKJENNELSE 

Kvifte, som er svært engasjert både i politikk, målbevegelsen og studentlivet, har funnet en spennende og meningsful l oppgave i jordforskning. 

– Det er særlig et par forhold som er fascinerer med fosfor. Det er det ressursøkonomiske ut fra det som hevdes at fosfor er en begrenset ressurs, og at fosfor rent faglig har en artig kjemi, sier han.

– Hva betyr det å få Yara-stipend?

– Først og fremst at det viser at noen synes det jeg driver med er viktig. Det er en anerkjennelse av arbeidet mitt og det er veldig kjekt. Og så er det jo greit å få 50 000 kroner ekstra til arbeidet, sier Kvifte.