Features
oktober 14, 2014

YaraMila Fullgjødsel 22-3-10 leveres nå som prillet vare på Østlandet

Yara åpnet i sommer en ny gjødselterminal ved Yara Porsgrunn på Herøya. I den forbindelse ble også noe av produksjonen av YaraMila® Fullgjødsel® 22-3-10 flyttet fra Glomfjord til Yara Porsgrunn fabrikker. Dette betyr at Fullgjødsel 22-3-10 i storsekk nå leveres i prillet form på Østlandet.


Prillet gjødsel renner 15-20% raskere enn granulert gjødsel, derfor er det viktig at innstilling av sprederutstyr tilpasses det nye produktet.

Prillet 22-3-10 har andre spredeegenskaper

Yara har to Fullgjødsel-fabrikker i Norge, henholdsvis Yara Glomfjord og Yara Porsgrunn. I disse fabrikkene brukes ulike metoder for å lage gjødselkorn, granulering av NPK-gjødsel i Glomfjord og prilling i Porsgrunn. Næringsinnholdet i produktene er like. Granulert gjødsel har noe kantete korn, mens prillet gjødsel har mer kulerunde, glattere korn, som illustrert på bildet (prillet til venstre). Dette påvirker spredeegenskapene ved at det for prillet gjødsel mates ut 15-20% mer enn granulert gjødsel ved samme sprederinnstilling. Det er derfor helt nødvendig å endre innstilling på gjødselsprederen før en tar i bruk prillet Fullgjødsel 22-3-10. 

Det er foreløpig ikke laget nye spredetabeller for prillet Fullgjødsel 22-3-10, men inntil videre er en godt hjulpet ved å bruke veiledende innstillinger for prillet Fullgjødsel 22-2-12. 

Prillet Fullgjødsel 22-3-10 fra Yara Porsgrunn leveres til Østlandsmarkedet og kun i storsekk. For resten av landet vil denne gjødseltypen fortsatt være granulert vare fra Yara Glomfjord. 

Småsekk 22-3-10 fortsatt granulert

Fullgjødsel i småsekk (25 kg sekk på 1200 kg pall) pakkes kun ved Yara Glomfjord. Derfor vil Fullgjødsel 22-3-10 i småsekk fortsatt være granulert både på Østlandet og ellers i landet. 

Som tidligere vil også Fullgjødsel 22-2-12 og 25-2-6 på Østlandet være prillet gjødsel fra Yara Porsgrunn. Andre NPK-typer fra Yara, som Fullgjødsel 12-4- 18 mikro, 18-3-15 og 20-4-11 produseres i Glomfjord og vil fortsatt være granulert. Det står skrevet på emballasjen om gjødsla er granulert eller prillet.

YaraMila Fullgjødsel 22-3-10 leveres nå som prillet vare på Østlandet. Granulert gjødsel har noe kantete korn, mens prillet gjødsel har mer kulerunde, glattere korn, som illustrert på bildet (prillet til venstre).