Features
oktober 14, 2014

Oljevekstfokus i Nord-Europa

Yara er involvert i en rekke prosjekter med oljevekster i Nord-Europa. Forsøksresultatene og erfaringene i disse prosjektene kan også i mange tilfeller ha overføringsverdi i Norge. Nedenfor kan du lese litt mer om to av disse prosjektene som pågår i Storbritannia og Danmark.


3 X 3 OSR FORWARD

Yara UK har utviklet et teknisk samarbeid med BASF og Monsanto for å løse noen av de viktigste utfordringene britiske bønder står overfor i rapsdyrkingen. De tre selskapene har lansert «3 x 3 OSR Forward» for å kunne demonstrere effektiv og bærekraftig agronomi gjennom forsøk, markdager og kunnskapsformidling. 

Raps er en viktig vekst for det britiske landbruket med en sterk historie og gode muligheter til å utvikle seg videre. Mark Tucker, sjefsagronom for Yara Nord-Europa viser til rapporter der dagens avlingsnivå anslås til 300 kg/daa, men der man i forsøk oppnår over 500 kg/da. Dette viser at det fullt mulig å øke gjennomsnittsavlingene. Ved å kombinere kunnskap om planteforedling, plantevern og gjødsel håper partene i prosjektet å hente ut det ekstra avlingspotensialet for britiske rapsdyrkere.

+1 t/ha+1 t/ha

I Danmark har BASF, Monsanto og Yara har innledet et samarbeid med en rekke gårdbrukere, der det samles erfaringer om å ”høste mer”. Prosjektet kalles +1 t/ha. Det er valgt ut fem lokasjoner i Danmark som følges gjennom sesongen, der nøyaktig samme dyrkingsplan følges for å oppnå høyest mulig utbytte. 

Det har de siste årene vært en stigende interesse for å optimere dyrkingen av høstrraps mot et høyere og mer stabilt utbyttenivå. Utbyttet har i gjennomsnitt vært stigende, men vi er i dag langt fra å kunne utnytte de dyrkingsmessige fordelene. Ved å fokusere målrettet på dyrkningsstrategier og utveksle resultater og erfaringer, kan man komme meget langt!