Features
oktober 14, 2014

Lykkes med høstraps i år også

«Oljeeventyret» hos Rolf Navestad fortsatte også i år. Han har lang erfaring med høstraps, og i år tippet avlinga så vidt over 400 kilo. – Det gikk vel for så vidt greit, sier den nøkterne Fredrikstad-bonden.


I de tidligste områdene i Østfold er det noen som prøver seg med høstraps. Bjørn Inge Rostad i Norsk Landbruksrådgiving SørØst (t.v.) sier bonusen er stor når man lykkes, men at man også må være klar over risikoen.

Sjansen for en vellykket overvintring er sikrest når pålerota er minst 8 cm lang og 0,8 cm i diameter, og planta har 8 blad.Rapsen sto svært pent da Gjødselaktuelt besøkte Navestad i mars. Utviklingen på våren og forsommeren var også ideell. Men så ble det stekende varmt også i Østfold. 

– Det ble vel tørt, selv om rapsen greier seg veldig bra under slike forhold. Noe mer regn hadde vært optimalt. Da tror jeg avlinga ville blitt 60-70 kilo høyere. Men jeg må si meg fornøyd. Vi tresket under tørre fine forhold, og leverte 402 kg/daa med ti prosent fuktighet, forteller Navestad, som hadde 60 dekar med Banjo. I løpet av sesongen fant Navestad heller ikke sykdom på rapsen. 

Har sådd på nytt

Navestad har i mer enn 20 år satset bevisst på å dyrke høstraps, og en viktig grunn til at det har gått så bra, er god planlegging av vekstskifte. I år hadde han 70 dekar med Tiril tidligbygg for å sikre god etablering av rapsen i høst. 

– Vi sådde 6.-7. august og rapsen står veldig bra. Egentlig hadde vi tenkt å så enda tidligere, men vi ventet fordi det ble meldt regn. I fjor så vi tendens til skorpedanning etter regn, og rapsen tåler ikke skorpe, da sliter den med å komme gjennom. Du kan heller ikke bryte skorpa med trommel, for da ødelegger du det som er kommet opp. Slik rapsen spirte og står nå, tror jeg det var lurt å ha litt is i magen. Nå bør den ha alle forutsetninger for god overvintring, sier Navestad. 

Navestad økte gjødselmengden i høst fra 20 til 25 kg/daa med Fullgjødsel 22-3-10. 

– Jeg tror ikke det ville vært feil å gå opp i 30 kilo. Jeg ser at danskene har gode erfaringer med å gjødsle to ganger med 2,5 kg N/daa om høsten, sier Navestad, som likevel ikke har planer om hverken å overgjødsle eller sprøyte rapsen i høst. 

Også i år har han valgt sorten Banjo med såmengden ca. 0,5 kg/daa. 

– Med den stive jorda vi har, der ikke alt kommer opp og det spirer noe varierende, tror jeg vi bør bruke såpass. Selv om jeg sår i annenhver labb, dekket rapsen nesten helt i midten av september, forteller Navestad.