Features
oktober 14, 2013

Storbyjenter velger karriere i åkeren

De har vokst opp på Grorud i Oslo og Danmarks Plass i Bergen, men kan mer om bladflekksykdommer i vårhvete og Fusarium i såkorn enn mang en korndyrker. Storbyjentene Anja Karine Ruud og Margit Oami Kim er dyktige representanter for den nye generasjonen som er på vei inn i norsk landbruk.


Margit Oami Kim og Anja Karine Ruud er to av årets Yara-stipendiater. De fikk 50 000 kroner hver for sitt arbeid med sine masteroppgaver ved UMB.

– Det føles nyttig å jobbe med mat, sier Anja Karine Ruud. Grorud-jenta har studert jord og hagebruk ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) og spesialisert seg på plantesykdommer.

– Masteroppgaven min handlet om resistens mot bladflekksykdommer i vårhvete. Oppgaven er en del av et samarbeid mellom Institutt for plante- og miljøvitenskap ved UMB og Bioforsk, forteller hun.

Margit Oami Kim har også spesialisert seg innenfor plantepatologi. Hennes masteroppgave, som etter planen skal leveres neste år, handler om Fusarium i såkorn.

– Planter er fascinerende, og akkurat nå har jeg størst interesse for såkorn og frø, sier Bergensjenta. Også Kims arbeid er et samarbeid med Bioforsk.

PRAKTISK KUNNSKAP 

Ruud og Kim forteller at de begge har hatt stor interesse for realfag og biologi gjennom hele utdanningsløpet. Ved UMB har de spisset kompetansen. De legger imidlertid stor vekt på at studiet her ikke bare har en teoretisk tilnærming, men er nært knyttet til landbrukets behov og at kunnskapen de utvikler vil ha praktisk nytte og verdi i kornproduksjonen.

– Det var kanskje litt tilfeldig at jeg havnet så dypt i plantevitenskap. Men jeg ser nå hvor interessant det er å arbeide med anvendt forskning og kunnskap. Jeg tror det også er smart i forhold til jobb. Det virker lettere å få jobb med et landbruksrettet studie enn et mer generelt studie med bare basisfag. Underveis er jeg blitt mer og mer overbevist om at valget er rett, sier Ruud.

– Hva er drømmejobben?

– Nå ser det ut til at jeg satser på doktorgrad.

Jeg har lyst til å jobbe innenfor forskning, men kanskje noe bredere – både med plantepatologi, resistens og foredling. Hvis du finner ut noe, har du jo mulighet til å påvirke direkte, sier hun.

– Planter er blitt min interesse, og for meg handler det om at det er fascinerende organismer og at de står i ro, ler Kim.

– Det er mye jeg kan tenke meg å arbeide med. Foruten såkorn og frø, er det spennende med hvordan endringer i klima kan påvirke vekstforhold og plantesykdommer i Norge. Her synes jeg blant annet nye varslingssystemer er spennende, fortsetter hun.

STIPEND FRA YARA 

– Temaene som Ruud og Kim arbeider med er svært viktige. Det er jo et ønske om å bruke så lite plantevernmidler som mulig. Derfor er det svært viktig å få fram kandidater som jobber med planteforedling og har fokus på resistens og bekjempelse av sykdommer. Dette er kanskje det aller viktigste fagfeltet innenfor plantekultur. Dette er konkret miljøvern, sier agronom Anders Rognlien i Yara Norge.

Både Ruud og Kim har fått stipend fra Yara. Yara-stipendet er normalt på 50 000 kroner og kan søkes av masterstudenter ved UMB som arbeider med matproduksjon, planteproduksjon og tilgrensende fagfelt.

– Dere er akkurat slike kandidater vi ser etter. Dere har superkarakterer og et stort potensial. Vi håper stipendet vil motivere dere til å fortsette videre innenfor plantekultur, og inspirere andre til å gå samme vei. Stipendet skal være en fjær i hatten og tildeles på bakgrunn av vurdering fra veiledere, karakterer og masteroppgavens relevans, sier Rognlien.

For Ruud og Kim ga Yara-stipendet mulighet til å utføre et enda bredere vitenskapelig arbeid i sine masteroppgaver, både med flere analyser og egnet utstyr.

– Stipendet var en veldig positiv motivasjonsfaktor, sier Kim. Hun planlegger blant annet å bruke noe av midlene til flere DNA-analyser for å finne arter av Fusarium.

– For min del kom stipendet etter at det meste av feltforsøkene var gjort, men det var en fin bonus, sier Ruud.

Yara ønsker at stipendet delvis brukes på masteroppgaven, men det er også ment som en hjelp for å styrke studentenes generelle økonomi.

MAT I TIDEN 

– Dere har tydelig tro på en framtid i næringen?

– Mat er i vinden for tiden. Det ser vi blant annet på TV og med interessen for kortreist mat. Jeg er veldig positiv til norsk matproduksjon. Norge har masse rent vann og en del god jord, og korttransportert mat kommer bare til å bli viktigere. Vi bør ta vare på matproduksjonen her i landet, spesielt i forhold til vannressursene vi har. Og så forteller de jo at det skal være jobber og få, sier Kim.

– Jeg har jo tro på det, sier Ruud. – Norsk landbruk har noen utfordringer. Næringen møtes av fordommer, men har også mange muligheter. Vi har store ressurser i Norge, ikke minst økonomisk til å satse enda mer på forskning og utvikling. Sammen med næringen kan vi forske oss fram til kunnskap og patenter som er nyttig både i Norge og internasjonalt, og som vi kan tjene penger på. Selv om våre forskningsmiljøer er relativt små, er de sterke. Jeg har tro på norsk matproduksjon, men landbruket er avhengig av politisk vilje, sier hun.


Dette er årets Yara-stipendiater

Anja Karine Ruud

Anja Karine Ruud

Tittel:   Resistens mot bladflekksykom i norsk vårhvete.

Veiledere: Morten Lillemo, IPM og Andrea Ficke, Bioforsk.

 

 

Margit Oami Kim

Margit Oami Kim

Tittel:  Fusarium på såkorn – overlevelse og betydning for spireevne.

Veiledere: Anne Marte Tronsmo, IPM og Guro Brodal, Bioforsk.

 

 

Dorothee Kolberg

Dorothee Kolberg

Tittel: Utvikling av innovativ ”kvekeharv”: Samspill mellom oppdeling av rhizomer, nedkutting av skudd og konkurranse

Veiledere: Lars Olav Brandsæter, UMB og Bo Melander, Universitetet i Århus, DK.

 

Solaug Solem

Tittel:   Daglengdekrav og fenologisk utvikling i rødkløver. Rødkløvers betydning for kvaliteten i grovfôr.

Veiledere: Anne Kjersti Uhlen, IPM, Åshild Ergon, IPM og Anne Kjersti Bakken, Bioforsk.