Features
oktober 14, 2013

Bladanalyser i Skifteplan

Skifteplan og Yara utvikler et verktøy som muliggjør at rådgivere kan sende planteprøver til Yara Megalab via Skifteplan fra vekstsesongen 2014. Når analysesvarene returneres fra Yara Megalab vil en kopi automatisk legges på skiftet der planteprøven er tatt ut. Dette gjør at Skifteplan vil fungere som arkiv for bladanalysene, og danner grunnlag for bedre gjødslingsbeslutninger.


ET SPENNENDE STATISTIKKVERKTØY FOR FREMTIDEN

Skifteplan inneholder mye informasjon om hvert enkelt skifte. Samarbeidet mellom Skifteplan og Megalab muliggjør at de kan koble sammen jordanalysedata med analyser av næringsstatus i bladverket. Resultatene fra bladanalysene kan da vurderes på bakgrunn av hva vi vet om jorddata på skiftenivå, samt andre skifteopplysninger som sådato, jordarbeiding mm. Etterhvert som vi samler stadig mer data vil informasjonen kunne bidra til å utvikle mer presise gjødslingskonsepter i norsk landbruk.

SKIFTEPLAN BLIR WEB-BASERT

Samarbeidet med Yara Megalab er bare en av flere spennende utviklingsprosjekter i Skifteplan for tiden. Programmet blir nå fullstendig web-basert, noe som åpner for nye muligheter for videreutvikling av Skifteplan. Det mest spennende verktøyet er kanskje Skifteplan mobil og mulighet for å hente opp Skifteplan på nettbrett.

Sveinung Takle i Agrodata har stor tro på de nye verktøyene som er under utvikling.

- Gjennom bedre dataverktøy, som kan brukes til å samle og lagre data, vil vi kunne bygge ny kunnskap. Ny teknologi vil gjøre det mulig å hente opp historiske data og annen skiftedokumentasjon mens rådgiveren står ute i åkeren. Dette vil gi bedre rådgivning på sikt, sier Takle.

Det er imidlertid viktig at Norsk Landbruksrådgiving griper mulighetene som ligger i den nye teknologien. I følge Takle er det viktig at rådgiverne motiverer gårdbrukerne slik at de tar i bruk de nye verktøyene som utvikles i Skifteplan.

BLADANALYSER OG MEGALAB – VIKTIGE DOKUMENTASJONSVERKTØY

- Megalab vil bidra til at både veiledning og dokumentasjon gjennom vekstsesongen vil kunne forbedres, sier Takle.

Han ser for seg en utvikling der rådgiverne vil måtte spesialisere seg faglig og ha aktiviteter over stadig større geografiske områder, etter hvert som det blir færre, større og stadig mer spesialiserte produsenter. Her tror han smarte dataløsninger vil bli stadig viktigere.

- Bladanalyser vil i fremtiden i større grad bli brukt til å justere næringsforsyningen i åker som allerede er i relativt bra kondisjon. Det er ingen fremtid i å pushe en hest som står andpusten på bortre langside, sier han med et smil.

- Økt bruk av bladanalyser vil forhåpentligvis kunne bidra til at vi finner løsninger for å løfte avlingsnivået ytterligere etter hvert som vi samler stadig mer data, avslutter Sveinung Takle.