Features
mars 14, 2015

Deltakernes erfaringer

Gjødselaktuelt ba deltakerne i Avlingskampen komme med sine egne vurderinger av fjorårssesongen og erfaringene fra konkurransen.


1. Hva var den viktigste lærdommen fra 2014-sesongen og Avlingskampen? 

2. Hva la dere mest vekt på for å løfte avlingene? 

3. Hva var minimumsfaktorene hos deg, og hvordan håndterte du dem? 

4. Hva ble du mest fornøyd med? 

5. Hvordan brukte dere prognosehøsting og fôranalyser med mineralanalyser? Hva var erfaringene med dette? Bruker dere analysene til å korrigere gjødselplanen? 

6. Annet?

Håvar FlønesHåvar Flønes, Selbu, Sør-Trøndelag

– Legger vekt på god agronomi.

1. Den viktigste lærdommen har vært å se resultatene ut i fra gjødselplanen. 

2. Jeg har gjennom flere år lagt vekt på god agronomi og god drenering. Det er viktig å ha lett utstyr å kjøre med, for å ikke få jordpakking. Jeg har også vært nøye med slåttetidspunkt, og satser på å få til tre slåtter de årene det er værforhold som tilsier det. 

3. Som medlem av maskinlag må man ta hensyn til når de andre bøndene trenger det forskjellige utstyret. Det lar seg derfor ikke gjøre å ha alt tilgjengelig akkurat når man trenger det, men med godt samarbeid i maskinlaget løser det seg. 

4. Jeg ble mest fornøyd med avlingsmengde og avlingskvaliteten, og det var selvfølgelig veldig morsomt å vinne Avlingskampen 2014. 

5. Jeg brukte informasjon om døgngrader til førsteslåtten. Fôranalyser med mineralanalyser bruker jeg til å justere kraftfôrmengde og kraftfôrtype, og til å korrigere neste års gjødselplan. Dermed kan jeg justere kraftfôrbruken etter faktisk behov, og gjødsle etter jordsmonnets behov. 

6. Vekstsesongen 2014 var værmessig helt optimal, dette er også veldig avgjørende for et godt resultat.

Roald FursetRoald Furset, Fjaler, Sogn og Fjordane

– Gode erfaringer med prognosehøsting 

1. Viktigste lærdommen for meg var å utføre oppgavene til rett tid – å utnytte vær og høsteforhold når det var mest gunstig. Jeg kunne kanskje tatt tre slåtter når vekstsesongen ble så lang og gunstig. 

2. Å bruke både naturgjødsel og mineralgjødsel slik at det ble korrekt i forhold til høy avling og mineralbalanse i grovfôret. 

3. Minimumsfaktorene har jeg litt vanskelig for å peke på. Det hadde sikkert vært lettere å finne dem i et normalår med mye nedbør og kald sommer. 

4. Jeg var mest fornøyd med de gunstige høsteforholdene som førte til gode rundballer. 

5. Prognosehøsting har vi nytta med gode erfaringer i et par år. Fôranalyser med mineralanalyser er nytt. Jeg og rådgiveren har konkludert med at gjødslinga har vært bortimot optimal, så det var nyttig å ta med seg. 

6. Flott opphold og seminar på Adminiet på Herøya med mye interessant faglig påfyll.

Tore Osen

Tore Osen, Sør-Trøndelag

– Fortsetter med mineralanalyser 

1. Det er første gang jeg har brukt mineralanalyser, og det var lærerikt. Heretter kommer jeg til å bruke mineralanalyser både for å sjekke fòrkvaliteten og ikke minst for å korrigere gjødslinga. 

2. Riktig gjødslingstidspunkt for mineralgjødsel og nok fuktighet for husdyrgjødsla. Og riktig høstetidspunkt, selvsagt. Det gjelder jo ikke bare å ha nok mengde, men også god kvalitet. 

3. Det høres ikke rett ut for en trønder, men regn ble faktisk minimumsfaktoren i fjor. Først tørke i hele januar og februar som nesten slo ut hele førsteslåtten av raigras. Og tror du ikke vi fikk tørke også etter førsteslåtten som holdt på å ødelegge andreslåtten. Da var det bare å slå før alt tørket vekk.

4. Jeg var mest fornøyd med mineralanalysene som stort sett holdt seg innenfor grenseverdiene.

5. Vi brukte ikke prognosehøsting, men høsta ut fra egen erfaring. Mineralanalyser vil jeg som sagt bruke aktivt videre både i gjødselplanlegging og fôring.

6. Avlingskampen var et artig «avbrekk». Det gjør at en ikke stivner og ser på ting med nye øyne.

Helge HenangerHelge Henanger, Meland, Hordaland

– Har gitt meg kunnskapsløft

1. Viktigst var nok gjennomgangen av analyseresultater med rådgiver og seminaret på Herøya. Å treffe andre bønder og lære av andres erfaringer er viktig. Deltakelsen i Avlingskampen har gitt meg et kunnskapsløft og gjort meg mer bevisst på valgene jeg gjør. 

2. Jeg har ikke gjort noe ekstra for å løfte avlinga, og utført alt som i et vanlig år. 

3. Den største minimumsfaktoren var mangel på nedbør, spesielt mellom første og andre slått. Jeg så tidlig at avlinga på andreslåtten ville bli liten og valgte derfor å sprøyte med Gratil mot høymole. 

4. Å kunne høste tre ganger i fint vær uten å skade jorda. 

5. Arealet jeg hadde med i avlingskampen består av tilkjørte masser som tidligere ikke har vært dyrket, og jeg hadde ingen jordanalyser fra teigen. Å få så mye analysemateriell gir mulighet til å korrigere gjødslingsplanen, samtidig som det har gitt meg nyttig informasjon når jeg skal i gang med planering av nye areal.

6. Jeg er utrolig takknemlig for å ha fått delta. Det har gitt meg inspirasjon til fornying av enga. Vil også gi stor takk til alle på seminaret på Herøya, og nå gleder jeg meg til å nyte godt av all kunnskapen til rådgiver Lise Austrheim i framtida.

Guttorm IngbergGuttorm Ingberg, Ringsaker, Hedmark

– Ville høstet mer med vanning 

1. Høstetidspunkt! Prøver normalt å vanne før førsteslåtten – hvis det ikke er flom i Mjøsa! Vi kunne tatt større avling på førsteslått hvis vi hadde vannet. 

2. Gjødsling og slåttetidspunkt. 

3. Igjen må jeg trekke fram slåttetidspunktet. Førsteslåtten ble bedre enn forventet (0,92 FEm), mens både andreslåtten (0,90 FEm) og tredjeslåtten (0,84 FEm) ble noe dårligere på grunn av dårlig vær. Andreslått kunne vært tatt 2-3 dager tidligere og tredjeslåtten en uke før. 

4. At vi fikk stor avling, selv om det kunne vært enda bedre førsteslått. 

5. Vi bruker prognose for å anslå slåttetidspunkt. Vi har ennå ikke brukt mineralanalyser i fôring, men skal bruke analysene når vi setter opp gjødslingsplan. 

6. Vi hadde god erfaring med breispredning på tredjeslått da graset var svært vått når vi slo.

Østen TandeØsten Tande, Øyer, Oppland

– Riktige ting til rett tid 

1. Det viktigste er vel det vi har visst fra før – været er det ingen som styrer. Regn rundt de optimale høstedatoene utsatte høstinga og gikk noe ut over kvaliteten.

2. Vi prøve å gjøre de riktige tingene til rett tid. Vi tilstrebet å få på husdyrgjødsel når det var utsikter til nedbør og høste når bakken var tørket såpass opp at vi unngikk kjøreskader med tanke på senere avlinger. 

3. Været er minimumsfaktoren her med såpass mye bratt areal. Vi følger med på værmeldingene for å gjøre rette ting til rett tid. 

4. Jeg ble godt fornøyd med avlinga. 800 FEm/daa er ikke dagligdags hos meg. 

5. Mineralanalyser var veldig interessant og noe jeg ikke har brukt tidligere. Det er bra og se om en har truffet noenlunde med gjødslinga, eller om det trengs justeringer med tanke på neste års gjødslingsplan. Godt å ha også når en skal planlegge valg av kraftfôrtyper til kua.

6. Avlingskampen har vært en inspirerende konkurranse å delta i. Jeg har truffet mange flinke kollegaer og dyktige fagfolk, vært på nyttig seminar og hatt hyggelige besøk.