Gjødselaktuelt - Høst 2023

Nyeste utgave

I høstens utgave skriver vi om kornprodusent Morten Gultvedt som har tatt steget inn i det regenerative, om Avlingskampen 2023 og noen av årets deltakere, og om Harald Solberg som tar over rollen som leder for Fagforum Korn etter Einar Strand. 
Vi skriver også om konsekvensene av undergjødsling, og hvorfor det bør unngås. God lesing!

Les hele magasinet her (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonner på Gjødselaktuelt

Yrke