Gå til yara.no

FULLGJØDSEL - utviklet for norske forhold gjennom 100 år

Sammen med forskere, rådgivere, bønder og forhandlere har vi kontinuerlig utviklet Fullgjødselfamilien helt siden 1938, men grunnprinsippet er det samme i dag som ved starten.

Bonde
Rådgiver
Distribusjon
Norskprodusert
Produktutvikling
Klima

I generasjoner har bønder tatt vare på jorda som grunnlag for trygg og sikker matproduksjon. Familien Alhaug på Hegsvold i Stange driver etter prinsippet om å skjøtte gården så den er i minst like god eller bedre stand enn da de overtok. Familien har drevet Hegsvold i tre generasjoner og vet at de forvalter et jordbrukslandskap som har vært dyrket i uminnelige tider.

– Det er et stort ansvar. Vi prøver å forvalte jorda og utnytte ressursene på best mulig måte, sier Valborg Alhaug.

Hun overtok gården i 2008 og forteller at i dagens drift er riktig jordarbeiding, gjødslingsplanlegging, integrert plantevern og god grøf tetilstand viktig for å ta vare på produksjonsgrunnlaget.

– Til å begynne med når jeg arbeidet med min far, sto vi og blandet gjødsel for hånd, omtrent som i en sementblander. Én sekk kali, én sekk fosfor og noen sekker med nitrogen. Det gjorde vi fordi det ble hevdet at handelsgjødsla ikke var tilpasset hedmarksjordbruket, forteller Lars Alhaug (77).

I dagens produksjon kapsles næringsstoffene sammen i hvert enkelt gjødselkorn, og leveres i ulike varianter Fullgjødsel som er tilpasset alle kulturer i alle landsdeler.

Valborg legger ikke skjul på at det er krevende å være bonde i dag. – Én ting er hva du kan gjøre selv, men det er verre med de faktorene som endrer seg og som du selv ikke har kontroll på.
Nå merker vi klimaendringene ved at mye har blitt så ekstremt. I fjor hadde vi veldig mye regn, og i år har vi tørke. Å følge klimaet tror jeg er blitt mer utfordrende enn for bare 30 år siden. Sånn sett må vi ta mye mer hensyn til miljøet vi driver i, sier hun.

Bonde
Rådgiver
Distribusjon
Norskprodusert
Produktutvikling
Klima

I 30 år har Bjørn Tore Vesterdal fulgt nøye med på at gjødselkornene som formes i prilletårnet på Herøya får riktig størrelse, form og innhold.

– Vi lever av å levere et bra produkt. Det er jobb nummer én, sier han.

I 2018 regner Yara med å produsere 2,25 millioner tonn NPK-gjødsel på Herøya. I tillegg vil det bli produsert ca. én million tonn Kalksalpeter. Det aller meste går til eksport.

– Her går det 24/7. Staben er organisert i fire skiftteam, hvert
på 12-13 personer, som dekker hele arbeidskraftbehovet ved de to produksjonsenhetene som vi kaller Fullgjødsel 3 og Fullgjødsel 4, forklarer Vesterdal.

– Det er veldig mange flinke folk her, understreker Vesterdal, og viser til at de ansatte har mye erfaring og rutine.

Det foretas løpende registreringer i produksjonsprosessen. I tillegg tas det ut prøver av gjødsla som er produsert på alle skift, det vil si tre ganger i døgnet, som analyseres for både kjemisk og mekanisk kvalitet i fabrikkens laboratorium.

Bonde
Rådgiver
Distribusjon
Norskprodusert
Produktutvikling
Klima

Landbruksrådgivere er blitt viktige i bondens hverdag. Gode råd hjelper produsentene til å hente ut større avlingspotensial og til å oppnå bedre resultater. Flere bønder kan ha stor nytte av å bruke landbruksrådgiverne mer aktivt, blant annet til å legge en gjødslingsstrategi.

– Vi opplever økende interesse for dyrkingsgrupper. Antallet har økt i år. I tillegg har vi nå avtaler med flere enkeltprodusenter om individuell rådgiving, forteller kornrådgiver Ingvild Evju i NLR Viken.
Dyrkingsteknikk og bruk av innsatsfaktorer har fått mye større fokus i planteproduksjonen de siste årene. Med gode vekstforhold og stort avlingspotensial har mange fått god uttelling for «profesjonaliseringen».

Per Martin Lea i Stokke er blant dem som i år har startet opp en dyrkingsgruppe sammen med 5-6 kolleger. De møtes hver uke og betaler for at en rådgiver fra NLR Viken deltar og følger opp deltakernes utfordringer.

– Det er veldig nyttig å møtes hyppig. På forsommeren går ting så fort at man må være «hissig på grøten» for å gjøre tiltak tidsnok. Vi får veldig tett oppfølging av rådgiver i tillegg til at vi prater sammen og trekker veksler på hverandres erfaringer, sier Lea.

Ingvild Evju fra NLR mener samspillet mellom rådgiverne og leverandører som Yara er viktig.
– Landbruket i Norge er lite, så vi må bruke hverandres kompetanse.

Bonde
Rådgiver
Distribusjon
Norskprodusert
Produktutvikling
Klima

Hva vi brenner for? Å lage sikre og gode produkter av høy kvalitet, sier Yara-forskerne Kari Anne Leth-Olsen og Solveig Rørkjær.

– Det vi arbeider med er viktig i et større perspektiv. Det handler om matproduksjon og miljø. Gjødselproduksjon er et givende sted å være – presis gjødsling er en del av løsningen, sier Solveig Rørkjær.

Hovedelementene i produksjonen av Fullgjødsel er den samme i dag som da nitrofosfatprosessen ble oppfunnet i Odda (Odda-prosessen) i 1928.

Å produsere gjødsel, ikke minst avansert Fullgjødsel der næringsstoffene samles i en og samme prill, er en komplisert industriell prosess.

Bonde
Rådgiver
Distribusjon
Norskprodusert
Produktutvikling
Klima

– Du har vel fått med deg at jeg trives i yrket? Øyvind Mørken bretter ut sitt smittende smil, tar noen erfarne grep på styringsboksen og svinger krana med gjødselsekkene sikkert på plass.

Øyvinds gode humør er velkjent blant bøndene i Vestfold og var nok medvirkende da Bondelaget utnevnte ham til «Bondevenn» for god service og pålitelig transport.

Øyvind Mørken driver Brødrene Mørken Transport AS med hovedbase i Revetal.
– I denne jobben kommer du rundt og treffer hyggelige folk både på fabrikker, anlegg og gårdsbruk. Det er et forholdsvis fritt yrke, og jeg synes det er morsomt å skape noe for meg selv, fortsetter han.

I Norge selges og leveres YaraMila FULLGJØDSEL og resten av vårt rikholdige gjødselsortiment gjennom våre forhandlere Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder, Norgesfôr og Fiskå Mølle.  Du finner alltid en Yaraforhandler i nærheten, og hos dem får du gode råd og god service.

Bonde
Rådgiver
Distribusjon
Norskprodusert
Produktutvikling
Klima

Norsk matproduksjon er viktigere enn noen gang. Selv om 2018 blir et dårlig år for norske korn- og grasdyrkere, er norsk landbruk inne i en positiv trend. De tre foregående årene har vært tidenes beste kornår, målt i kg per dekar.

– Den beste måten å øke matproduksjonen på er å produsere mer på eksisterende arealer, sier NIBIO-forsker Till Seehusen.

– Presis gjødseltildeling og høye avlinger gir også lavt klimaavtrykk i produksjonen, sier Yara agronom Jan-Eivind Kvam-Andersen.

I Yara legger vi stor vekt på å sikre en mest mulig miljøvennlig produksjon og distribusjon av gjødsla. Yara tilbyr gjødseltyper tilpasset behovet i norsk landbruk. 
Gjennom våre råd og hjelpemidler fremmer Yara riktig næringsforsyning til vekstene slik at potensialet utnyttes på en god måte og at jordas fruktbarhet opprettholdes, mens minst mulig av næringsstoffene tapes til omgivelsene. En viktig brikke i dette er YaraMila FULLGJØDSEL.

Se hvordan FULLGJØDSEL brukes på følgende vekster