Norsk Mat- og Kulturpris

Yara og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i samarbeid etablert Norsk Mat- og Kulturpris.

Prisen er på kr 100.000,- og ble første gang delt ut på Matstreif i Oslo høsten 2013. Ellen Marie Tangen og Hans Bondal fra Sollia i Hedmark ble historiens første vinnere av denne prisen. 

 

 

 

Norsk mat- og kulturpris skal:

  • Øke bevisstheten og kunnskapen om det nære forholdet mellom lokalmat og kultur i befolkningen
  • Fremme den brede kulturen knyttet til matproduksjon, foredling, tilberedning og måltidsopplevelse
  • Stimulere til samarbeid mellom ulike aktører som har interesse for å fremme lokalmat og kultur
  • Bidra til at prismottakernes kompetanse blir tilgjengelig for flere
  • Øke kvaliteten på lokalmat
  • Bidra til nyskaping i skjæringsfeltet mat og kultur

Se mer informasjon på Småbrukarlaget.no