Fase 1: Tilbakeblikk

Våren 2011 samlet Norske Felleskjøp, Felleskjøpet Agri, Fiskå Mølle, Norgesfôr og Yara seg til et felles møte for å diskutere utfordringene innen norsk kornproduksjon. Organisasjonene hadde en omforent forståelse av at noe måtte gjøres for å snu den negative trenden innen norsk kornproduksjon.

Det ble vedtatt å starte et treårig prosjekt med en totalramme på 2 millioner kroner. 

Målet med prosjektet var å bidra til bedre rammevilkår for norske korndyrkere. 

I første prosjektfase var det fokus på kartlegging av agronomiske utfordringer og bedrepolitiske rammevilkår. For å ha en god faglig basis, ble Bioforsk bedt om å utarbeide en fagrapport som tar for seg de agronomiske årsakene til at den totale norske kornproduksjonen synker. 

Rapporten Bioforsk utarbeidet ble senere et viktig grunnlagsdokument for Ekspertutvalget som ble nedsatt av daværende landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Noe av arbeidet som ble nedlagt i første fase av prosjektet vil du finne beskrevet under.