Her er deltakerne i avlingskampen 2017

Avlingskampen er et samarbeid mellom Yara, Nibio, Norsk Landbruksrådgivning og tidsskriftet Norsk Landbruk. Samarbeidet ønsker å sette fokus på hva god agronomi virkelig betyr for å ta store og gode grasavlinger.

Formålet er å se hvor store avlinger man kan produsere ved å optimalisere jordarbeiding, sortsvalg, ugrasbekjemping, vekstskifte, gjødsling med mer. 

Kampen står mellom seks dyktige grovfôrprodusenter og deres rådgivere. Gårdbrukerne skal konkurrere om hvem som får høyest total fôrverdi ut av enga si. Gårdbrukerne følges tett gjennom vekstsesongen. På slutten av sesongen vil Yara veie avlinger og ta fôrprøver på gårdene for å avgjøre hvilken gårdbruker som er den beste grovfôrdyrkeren. 

Kandidat: Vegard (på bildet) og Benjamin Hykkerud. Finnmark Kandidat: Skorve Samdrift ved Tore Mæland. Avbildet med sine samdriftsdeltakere. Fra venstre: Ottar Flatland, Tore Mæland og Odd Arne Byberg. Telemark

Kandidat: John Bjarne Lie. Møre og Romsdal Kandidat: Lars Henry Dagsland. Rogaland

Kandidat: Rinda Samdrift ved Terje Johnny Sveen. Avbildet med rådgiver Oddbjørn Kval-Engstad (til høyre). Gudbrandsdalen