YaraVita THIOTRAC i gras forebygger svovelmangel

Under årets markvandringer i Hedmark og Nord-Trøndelag observeres dessverre en god del svovelmangel i gras.

Årsaken til svovelmangelen er relativt mye blautgjødsel i kombinasjon moderate mengder mineralgjødsel. Når mengden nitrogen tilført med mineralgjødsel reduseres, reduserer vi samtidig tilførselen av andre næringsstoffer, som f.eks. svovel. Skal man forebygge at svovelmangel oppstår kan YaraVita THIOTRAC være et effektivt mottiltak. Bladgjødsling med THIOTRAC, ved avsluttende busking, tilfører 150 gram svovel rett i bladmassen. Dette er et betydelig bidrag når det grunngjødsles med ca. 1 kg svovel om våren. Doseringen man bør bruke er 500 ml/daa. 

Svovelmangel vises på de yngste bladene, dvs. de øverste bladene blir lyse på farge. En plante som befinner seg i en stress-situasjon grunnet næringsmangel, vil raskt sette frøstengel og dermed avslutte den vegetative veksten. Dette kalles tvangsmodning. Andre stressfaktorer som f.eks. vannmangel vil forsterke plantenes trang til å få frem frøstengel. Konsekvensen av tvangsmodningen er dermed at sideskudd stagnerer og bladmassen vi ønsker å høste blir kraftig redusert. 

Samtidig er det grunn til å anta at planter i tvangsmodning, vil nedprioritere oppbygning av lagerreservene som bærer de gjennom neste vinter. I Nord-Trøndelag kunne vi observere at mange grasarealer generelt var tynne etter en tøff vinterperiode i januar 2016. Både raigras og kløver var kraftig redusert. Den tøffe perioden i januar er en påminnelse om at art- og sortsvalg er et viktig tema i et land med tøffe klimabetingelser vinterstid. Underoptimal næringsforsyning kan ytterligere bidra til plantenes vinterherdighet blir svekket. Balansert næringstilførsel er derfor viktig både for å ta topp grasavlinger, men samtidig for å sørge for at plantene er i best mulig kondisjon før neste vinter.