Tidlig gjødsling av eng er viktig

Etter slått bør man prioritere å få på ny gjødsel så raskt som mulig. Mineralgjødsel bør ut tidlig slik at den kan virke og tas opp over lang tid fram mot neste slått. Ved bruk av husdyrgjødsel er det gunstig med regn like etter spredning, særlig for de som breisprer.

Men også mineralgjødsel drar fordel av nattedogg og regnbyger som løser opp gjødsla og gjør den tilgjengelig for planterøttene. Mineralgjødsel fra Yara mister ikke sin effekt om den blir liggende på bakken en tid før den løses opp.

Før ny gjødsling bør man vurdere fôrbehovet etter 1. slått.

• Ønsker man økt 2. slått bør man vurdere å gå opp noen kilo med nitrogen ut fra hva som er planlagt. 

• Nyere forsøk fra Kotkaniemi i Finland viser at Grindstad har et stort avlingspotensiale og responderer med økt avling også ved høye N-nivå. 

• Man bør dessuten vurdere avlingspotensialet til enga. Skyldes lav avling i 1. slåtten at plantedekket er dårlig, vil avlingspotensialet og dermed gjødslingsbehovet antagelig være moderat. 

• Prøv også å notere kløvermengden i enga. Er det rikelig med kløver kan man redusere nitrogengjødslingen noe.

Gjødsling etter slått 2.Gjødsling etter slått 3.

Gode erfaringer i Finland etter tidlig gjødsling

Våre finske kollegaer har vist at rask gjødsling etter slått stimulerer gjenveksten til graset. 

I den finske grasdyrkingskonkurransen erfarte deltagerne at gjødsling rett etter slått var positivt, særlig var det stor forskjell på tilveksten i 3. slåtten. Vinneren av konkurransen (blå prikk), var opptatt av å gjødsle dagen etter slått, mens noen av de andre deltagerne ventet opp mot en uke før de gjødslet. Dette ga store utslag på gjenveksten, særlig på 3. slåtten.