Svovel og magnesium til eng og beite


Svovel

Svovel er nødvendig for dannelsen av proteiner, aminosyrer og enzymer og er derfor viktig for vekst og utvikling. Det inngår i de essensielle aminosyrene Methionin og Cystein og i selve nitrogenomsetningen i nitratreduktase. Ettersom graset vokser forbrukes svovel og nitrogen sammen slik at svovelmangel vil direkte redusere nitrogeneffektiviteten og av den grunn redusere avlingen. Historisk sett fikk plantene nok svovel fra atmosfærisk sulfat, svovelnedfall og svovelsur nedbør, men som et resultat av mindre industriutslipp og bedre luftkvaliteten har det blitt mye mindre av dette i de senere årene.  Av den grunn ser vi nå en økt respons på svovelgjødsling i gras- og beitevekster, og iandre kulturer.

Avlingsrespons svovel gras

Denne informasjonen kommer fra en rekke forsøk i 90-årene som viser den økte avlingen som resultat av svovelgjødsling. Dette var begrunnelsen for Yara å øke svovelinnholdet i alle Fullgjødseltypene på 90-tallet. 

Svovel 1. slått silo

Dette forsøket fra England visere effekten av svovel på grasavling.

Forskjellig gjødsling - tørrstoff i gras

Disse dataene fra seks forsøk i eng dyrket i UK viser nytten av balansert gjødsling som inneholder rett mengde svovel i forhold til nitrogenet. 

Magnesium

Magnesium må også tas med i betraktningene. Magnesium er et essensielt næringsstoff, og i de tilfeller der man har for lite magnesium gir det utslag i en betydelig avlingsreduksjon i gras.