Sporstoffer og graskvalitet

Natrium er viktig for dyrehelse, og ofte er det for lite i graset til å dekke behovet til beitende dyr.

Symptomer på natriummangel i beitedyr kan være dårlig apetitt, dårlig fruktbarhet og dårlig melkeproduksjon. Natrium gjør også fôret mer smakfullt slik at dyrene spiser mer og får i seg mere tørrstoff. Gjødselslag med natrium øker natriumnivået i gras og har også vist å kunne øke produktiviteten.

Natrium i gjødsel og i gras

Dette forsøket viser hvordan natriuminnholdet i graset øker etter overgjødsling med natriumholdig gjødsel.

Natrium melkeproduksjonDette forsøket viser økt forbruk av grovfôr og økt melkeproduksjon etter overgjødsling med natriumholdig gjødsel. Natriumgjødsling økte innholdet i grovrôret, men den økte mengden var ikke nok til å kunne tilfredsstille natriumbehovet til melkekyr. Men den positive effekten dette har på melkeproduksjonen han tilegnes økt apetitt, ettersom fordøyeligheten eller forbruket av næringsstoffer forble uberørt.

Selen og innhold i gras

Denne forsøksserien viser det økte innholde av selen i grass etter overgjødsling med selenholdig gjødsel.

Helsegevinst etter overgjødsling med Selen

Effekt av selenium på melkekyrs helse i Norge.  Dette forsøket viser helsegevinsten etter overgjødsling med selenholdig gjødsel.