Nitrogen til eng og beite

Nitrogen er det viktigste næringsstoffet for gras. Det er nøkkelen til å oppnå avlinger med godt tørrstoffinnhold og brukes ofte til å øke produksjonen når det trengs. For å oppnå høye avlinger er det viktig å tilføre riktig mengde nitrogen, av rett type og til rett tid.