Nitrogen og graskvalitet

Nitrogen er det næringsstoffet som er viktigsst i grasproduksjonen, det brukes til å stimulere vekstnivåer og er en nøkkel for å oppnå høye avlinger, men for mye nitrogen kan ha en negativ effekt på grasets kvalitet.

Høye nitrogenverdier kan også gi problemer med gjæring i siloen da for mye nitrat har en negativ påvirkning på gjæringsprosessen og vil produsere en silomasse som er mindre smakfull og dyrene vil ikke være lysten på å spise den.

Riktig mengde nitrogen

Høye nitrogenmengder kan føre til en reduksjon i sukker i graset da sukkeret brukes som energikilde for den økte planteveksten og for produksjonen av planteproteiner. Denne økte veksten kan igjen føre til lavere tørrstoffinnhold i graset selv om dette i praksis ikke er merkbart.

For mye nitrat kan unngås ved å følge regelen å ikke tilføre mere nitrogen enn 2,5 kg N per ha per dag.