Mikronæringsstoff til eng og fôrvekster

Forsøk har vits en god effekt av sink og mangan på planteproduksjonen på beitemark.

Mangan og sink på først silo