Nitrogenmangel forverret av

  • Lav eller høy pH i jorda
  • Skarp og lett sandjord (avrenning)
  • Lavt moldinnhold Tørkestress
  • Store nedbørsmengder (avrenning) eller for mye vanning Tilførsel av store mengder lite omsatt organisk materiale/ husdyrgjødsel (halm) Rasktvoksende kulturer

Nitrogen er viktig for

  • Styrker proteinsyntesen
  • Økt dannelse av co-enzymer og nukleinsyrer
  • Økt produksjon av klorofyll og ATP
  • Dette gir plantene livskraft og økt produktivitet