Fosformangel forverret av

  • Sur eller svært kalkrik jord
  • Lavt innhold av organisk materiale
  • Kalde eller våte forhold
  • Vekster med dårlig utvikla rotsystem
  • Jord med lave P-reserver
  • Jord med høy fosforfikseringskapasitet
  • Jernrike jordarter

Fosfor er viktig for

  • Viktig for plantens energioverføring internt i planten, og har derfor direkte betydning for avling og kvalitet