Nitrogenmangel forverret av

  • Lav eller høy pH i jorda
  • Skarp og lett sandjord (avrenning)
  • Lavt moldinnhold Tørkestress
  • Store nedbørsmengder (avrenning) eller for mye vanning Tilførsel av store mengder lite omsatt organisk materiale/ husdyrgjødsel (halm) Rasktvoksende kulturer

Nitrogen er viktig for

  • Styrker proteinsyntesen
  • Økt dannelse av co-enzymer og nukleinsyrer
  • Økt produksjon av klorofyll og ATP
  • Dette gir plantene livskraft og økt produktivitet

Anbefalt Yaragjødsel for Nitrogen

YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S)

YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S)

Eng og beite: Nitrogen supplering bør ofte gjøres med en balansert mengde svovel sammen med nitrogenet. Dette får en ved tilleggsgjødsling 15-30kg/daa

Les mere om YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S)