Kaliummangel forverret av

  • Sur jord (lav pH)
  • Sandig eller lett jord (utsatt for utvasking)
  • Tørkestress
  • Store nedbørsmengder (utvasking) eller overdreven vanning
  • Tung leirjord (ilitt
  • ) Jord med lave kaliumreserver
  • Magnesiumrik jord

Kalium er viktig for

  • Viktig for plantens vannhusholdning
  • Opprettholder produksjonen og stimulererfriskt bladverk
  • trengs i store mengder