Magnesium og graskvalitet

Magnesium er viktig. Det er en av de essensielle næringsstoffene og når det er for lite av det vil det gi en betydelig reduksjon i kvaliteten på graset, og det kan få alvorlige følger for dyrehelsa.