Kalium til eng og beite

Kalium er det næringsstoffet som tas opp i størst mengde i eng og beite. Kalium har en lang rekke funksjoner i planten som påvirker næringsopptak, vannhusholdning, fotosyntese, veksthastighet, fôrverdi og mineralsammensetning.

Kalium er særlig viktig for å øke stråstyrke og avling, og øke motstand mot tørke og kulde . Gjødsling med kalium er viktig om høsten og på eldre grasmark. Særlig i de skandinaviske land begynner etterhvert kaliummangel å bli et problem. 

Dersom det ikke er nok kalium tilgjengelig vil vekst og utvikling begrenses, men det kan også være farlig for dyrehelsa om for mye kalium tilføres da dette gir en økt risiko for hypomagnesemi, hypokalsemi og graskrampe. Kalium er altså en antagonist til kalsium og magnesium og reduserer tilgjengeligheten av disse mineralene.

Det er et samspill mellom nitrogen og kalium da grasets respons på nitrogen avhenger av en god tilgang på kalium for å kunne ta opp nitrogenet som nitrat og videre omdanne det til proteiner og andre nitrogenholdige substanser.

 

Hvilket høsteregime og/eller eventuelt beiteregime som benyttes har mye å si for kaliumbehovet. Slåttene til silo eller høy fjerner store mengder kalium som må erstattes, og det er logisk å returnere denne mengden i form av husdyrgjødsel når det er mulig. Beiteland har helt forskjellig behov da en stor andel av kalium blir tilbakeført til jorda og derfor er behovet for kaliumgjødsling mindre.