Kalium og graskvalitet

Kalium er det næringsstoffet som tas opp i størst mengde av graset i enga. Kalium har en lang rekke funksjoner i planten som påvirker næringsopptak, fotosyntese, veksthastighet og fôrverdi.

Dersom det ikke er nok kalium tilgjengelig vil vekst og utvikling begrenses, men det kan også være farlig for dyrehelsa om for mye kalium tilføres da dette gir en økt risiko for hypomagnesemi, hypokalsemi og graskrampe.