Har vi misforstått kløverplanten?

Svenske grasforsøk fra 2017-2019, har utfordret en gammel sannhet. De fleste gårdbrukere i Norge vet at hard nitrogengjødsling fortrenger kløveren. De senere årene ble det gjennomført forsøk med stigende mengde nitrogengjødsel i kløverrik eng i Sverige, og gras og kløver ble veid hver for seg i alle rutene. Konklusjonen var overraskende.

Det var nemlig like mye kløver i rutene som ble gjødslet hardt med nitrogen sammenlignet med de som var gjødslet svakt, men rutene som var gjødslet hardt med nitrogen hadde vesentlig høyere grasavling.

kløvermark
Rødkløver er en næringskrevende plante. Den frodige kløveren i fremkant vokser på et område der det ble tilført kloakkslam året før. I bakkant er området ugjødslet (uten slam), og mesteparten av rødkløveren er gått ut i løpet av vinteren.

Nitrogengjødsling hadde dermed ikke påvirket kløveravlingen negativt. Forsøkene viste derimot at det var kløverandelen som ble påvirket.

Man kan derfor lure på om rådet om å gjødsle kløverrik eng svakere, muligens i noen grad bygger på en misforståelse. Og at man kanskje går glipp av verdifull grasavling?

Nitrogenforsøk i kløverrik eng fra Sverige