Gjødslingsråd for gras


Valg av mineralgjødsel til gras der det ikke nyttes husdyrgjødsel: Gå inn i figuren på de aktuelle verdiene for reserve-K (som kommer frem ved differansen av K-HNO3 minus K-AL) og P-AL. I krysningspunktet mellom P-AL-tallet og K-reserven finner en gjødseltypene som dekker både K-behovet og P-behovet. Anbefalingen gjelder for normal avling ved en og to slåtter i de ulike regioner.

Ved bruk av husdyrgjødsel vil de næringsstoffene en tilfører med denne, komme i fratrekk før en finner den rette mineralgjødselen å supplere med. 

NB! Husk likevel tilførsel av svovel. 

Eksempel: På leirfattig jord i Trøndelag med P-AL = 12 og reserve-K = 60, vil Fullgjødsel®18-3-15 egne seg godt til vårgjødsling og Fullgjødsel® 25-2-6 til gjødsling etter første slått. Bruk Omregningstabellen fra Yara for å finne korrekt varemengde. 

Ved bruk av husdyrgjødsel på eng vil gjødseltypene Fullgjødsel® 25-2-6, Fullgjødsel® 22-2-12, OPTI-NS™ 27-0-0 (4S), SULFAN 24-0-0 (S) være aktuell. Fullgjødseltypene bør tilføres der det fortsatt trengs P og K og ikke minst er det viktig for en balansert svoveltildeling.

Gjødslingsmatriser - 1 og 2 innhøstinger

Høsting 1 gang

Høsting 2 gang