Gjødslingsnormer for eng og beite

En forutsetning for å finne den optimale gjødslinga er opplysninger om det enkelte skiftet, de kjemiske jordanalysene, avlingsregistreringer og notater om bruken av husdyrgjødsla.

Nedenfor finner du tabeller for gjødslingsnormer i gras inndelt i fire landsdeler. Først finner gjødslingsnormer for eng og beite, deretter anbefalt beitegjødsling.

Eng og beite

Sør-Vestlandet

Østlandet, Vestlandet og Midt-Norge

Fjellbygdene og Nordland

Troms og Finnmark

Kun beite

Sør-Vestlandet

Østlandet, Vestlandet og Midt-Norge

Fjellbygdene og Nordland

Troms og Finnmark

Les mer på nettsidene til NIBIO her.