Gjødsling til førsteslått

Førsteslåtten er normalt den som bidrar mest både når det gjelder avling og kvalitet. I engdyrkinga ønsker vi mange skudd så tidlig som mulig. Derfor må vi sørge for nok tilgjengelig nitrogen helt fra starten av sesongen. Å være tidlig ute med mineralgjødsel og/eller husdyrgjødsel er som regel en god strategi.

gjødsling i gras

Nitrogenbehov i et 2 – slått system

Nitrogen

Antall slåtter Avlingsnivå TS/daa Total N kg/daa

Justeringsfaktor
+/- 100kg

Fordeling/slått
Kg N/slått
2 600 18 2,0 10 + 8
2 800 22 2,0 12 + 10
2 1000 26 2,0 14 + 12

Tabell 1. Nitrogenanbefaling til eng med to slåtter og lite kløver (<10 %).

En 1. slått på 400-500 kg TS/daa med 160 g råprotein/kg TS fjerner ca. 10-13 kg N/daa. I tillegg bygges stubb og røtter. Så selv om jorda bidrar med noe nitrogen, kan man regne med et gjødslingsbehov på 10-12 kg N/daa til en førsteslått i en normal eng uten mye kløver. Dette inkluderer mineralnitrogen fra husdyrgjødsel. Forventer du å høste 1000 kg TS/daa totalt, bør gjødslinga til 1. slåtten økes til 14 kg N/daa (se tabell 1).

Nitrogenbehov i et 3 eller 4 – slått system

Nitrogen

Antall slåtter Avlingsnivå TS/daa Total N kg/daa

Justeringsfaktor
+/- 100kg

Fordeling/slått
Kg N/slått
3 600 22 2,0 10 + 8 + 4
3 800 26 2,0 11 + 9 + 6
3 1000 30 2,0 13 + 11 + 6
4 1200 34 2,0 12 + 10 + 8 + 4

Tabell 2. Nitrogenbehov til eng med tre eller fire slåtter og lite kløver (<10%).

Nitrogenbehovet til vårgjødsling av 1. slått i et 3 - eller 4 - slått system med lite kløver varierer fra 10-13 kg avhengig av avlingspotensialet (se tabell 2). En vanlig feil mange gjør er å gjødsle for svakt der enga har høyt avlingspotensial, og for sterkt der avlingspotensialet er begrenset. Anbefalte gjødseltyper i kombinasjon med husdyrgjødsel er YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S), YaraBela SULFAN 24-0-0 (6S) eller en type YaraMila FULLGJØDSEL tilpasset jordas fosfor- og kaliumstatus.

Eksempel: Beregning av gjødselbehovet til vårgjødsling til 1. slått i et 3 – slått system. Avlingspotensial 1000 kg TS/daa. Vårgjødslingsbehov:
13 kg N/daa
3 tonn husdyrgjødsel (6% TS) fra melkeku. Tilført på våren med stripespreder. Plantetilgjengelig nitrogen beregnet med Nibio`s husdyrgjødselkalkulator :
1 kg N/ tonn = 3 kg N/daa
Husdyrgjødsel:
3 kg N/daa

Resterende behov beregnet til 10 kg N/daa. Om dette skal dekkes med Fullgjødsel 25-2-6 innebærer det 40 kg vare/daa.

Restbehov som dekkes av mineralgjødsel: 10 kg N/daa

 

Nyhetsbrev

Yara Norge nyhetsbrev

Får du ikke Yara sine nyhetsbrev på e-post?

Meld deg på her