Gjødsling til førsteslått

Førsteslåtten i enga er normalt den som bidrar mest både når det gjelder avling og kvalitet. Gjenveksten betyr også mye, og er viktig for den totale grovfôrmengden, men er mer utsatt for tørkeperioder og varmestress. I engdyrkinga ønsker vi mange skudd så tidlig som mulig. Derfor må vi sørge for nok tilgjengelig nitrogen helt fra starten av sesongen. Å være tidlig ute med mineralgjødsel og/eller husdyrgjødsel er som regel en god strategi.

gjødsling i gras

Nitrogenbehov i et 2 – slått system

Nitrogen

Antall slåtter Avlingsnivå TS/daa Total N kg/daa

Justeringsfaktor
+/- 100kg

Fordelling/slått
Kg N/slått
2 600 18 2,0 10 + 8
2 800 22 2,0 12 + 10
2 1000 26 2,0 14 + 12

Tabell 1. Nitrogenanbefaling til eng med to slåtter og lite kløver (<10 %).

En 1. slått på 400-500 kg TS/daa med 160 g råprotein/kg TS fjerner ca. 10-13 kg N/daa. I tillegg bygges stubb og røtter. Så selv om jorda bidrar med noe nitrogen, kan man regne med et gjødslingsbehov på 10-12 kg N/daa til en førsteslått i en normal eng uten mye kløver. Dette inkluderer mineralnitrogen fra husdyrgjødsel. Forventer du å høste 1000 kg TS/daa totalt, bør gjødslinga til 1. slåtten økes til 14 kg N/daa (se tabell 1).

Nitrogenbehov i et 3 eller 4 – slått system

Nitrogen

Antall slåtter Avlingsnivå TS/daa Total N kg/daa

Justeringsfaktor
+/- 100kg

Fordelling/slått
Kg N/slått
3 600 22 2,0 10 + 8 + 4
3 800 26 2,0 11 + 9 + 6
3 1000 30 2,0 13 + 11 + 6
4 1200 34 2,0 12 + 10 + 8 + 4

Tabell 2. Nitrogenbehov til eng med tre eller fire slåtter og lite kløver (<10%).

Nitrogenbehovet til vårgjødsling av 1. slått i et 3 - eller 4 - slått system med lite kløver varierer fra 10-13 kg avhengig av avlingspotensialet (se tabell 2). En vanlig feil mange gjør er å gjødsle for svakt der enga har høyt avlingspotensial, og for sterkt der avlingspotensialet er begrenset. Anbefalte gjødseltyper i kombinasjon med husdyrgjødsel er YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S), YaraBela SULFAN 24-0-0 (6S) eller en type YaraMila FULLGJØDSEL tilpasset jordas fosfor- og kaliumstatus.

Eksempel: Beregning av gjødselbehovet til vårgjødsling til 1. slått i et 3 – slått system. Avlingspotensial 1000 kg TS/daa. Vårgjødslingsbehov:
13 kg N/daa
3 tonn husdyrgjødsel (6% TS) fra melkeku. Tilført på våren med stripespreder. Plantetilgjengelig nitrogen beregnet med Nibio`s husdyrgjødselkalkulator :
1 kg N/ tonn = 3 kg N/daa
Husdyrgjødsel:
3 kg N/daa

Resterende behov beregnet til 10 kg N/daa. Om dette skal dekkes med Fullgjødsel 25-2-6 innebærer det 40 kg vare/daa.

Restbehov som dekkes av mineralgjødsel: 10 kg N/daa

 

Les mer om presisjonsgjødsling i denne nano-læringen.

Yara Norge nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Får du ikke Yara sine nyhetsbrev på e-post?

Meld deg på her