Fosfor og graskvalitet

Fosfor spiller en viktig rolle i metabolismen og enzymaktiviteter i plantene, så selv om det trengs i mindre mengder enn nitrogen, er det helt avgjørende for planteveksten at det er godt tilgjengelighet på fosfor.

Ved mangel eller dårlig tilgang på fosfor vil næringsverdien og fordøyeligheten i fôret bli redusert. Fosfor er særdeles lite bevegelig i jorda og denne bevegeligheten begrenses av både pH og avstanden fra plantenes røtter.