Dyrehelse

Gjødsling med ulike makro- og mikronæringsstoffer påvirker mineralsammensetningen og dermed graskvaliteten som indirekte påvirker dyrehelsa.

Kyr

Beitedyr har andre behov for sporstoffer i fôrseddelen enn de som kreves for en optimal grasvekst. Det er derfor viktig å ha oversikt over sporstoffene og deres tilstedeværelse i graset og om de er i tilstrekkelige mengder for å kunne dekke dyrenes behov. For eksempel natrium og selen er begge essensielle for å opprettholde en god dyrehelse, men trengs ikke i plantene. Også mineraler som fosfor, kalium, kalsium og magnesium, samt sporstoffene sink, kobolt  og kobber er  nødvendige i passelige mengder til plantevekst. Noen av disse mineralene trengs i større mengder til beitedyr enn det som som skal til for god vekst. Manko av mineralene gjennom grovfôrrasjonen må dekkes opp med mineraltilskudd, saltslikkestein, innlagte bolus eller bare gjennom kraftfôrtildelingen. Noen ganger kan det være riktig å gjødsle graset med disse mineralene slik at det skjer en anrikning som er organisk bundet i grovfôrrasjonen slik vi kan gjøre med f.eks selenholdig mineralgjødsel.