Ambisiøs grasdyrker praktiserer intensiv dyrking

Intensiv grasdyrking med fire slåtter og kort omløp på enga. Dette er oppskrifta Hans Jørgen Boye på Nes i Ringsaker bruker. For å oppnå god avling med god kvalitet er balansert gjødsling og isåing av raigras første engår et suksesskriterium.

Høyt avlingsnivå

Hans Jørgen Boye er bonde på Holstad på Nes i Ringsaker. Han har en kvote på 600.000 liter melk, fôrer fram alle okser og driver med slaktegris. På noe over 1.000 daa totalt dyrkes gras og korn. Boye har et sterkt fokus på høye grasavlinger og god kvalitet med høyt energi- og proteinnivå. Målet er ei avling på over 1.000 FEm på daa. For å dekke opp grovfôrrasjonen trenger han 440.000 FEm.  Boye har innarbeidet et fast omløp der han har enga i bare to år. Han legger som regel igjen med hvete som dekkvekst. Vekstsesongen har blitt lengre og for å utnytte dette baserer de seg på fire slåtter, med 500 døgngrader mellom slåttene. Dette dyrkingsopplegget har gjort det krevende å være timotei gjennom vinteren. Derfor er det fast praksis med isåing av flerårig raigras så tidlig som mulig i første engår. Det gjør at raigraset dominerer mer og mer utover i sesongen. Det intensive slåttesystemet gjør at enga må fornyes etter to år.

Utnytter hvert vekstdøgn

Boye har i 12 slåtter på rad oppnådd mellom 0,9 og 0,92 i fôrenhetskonsentrasjon og høyt proteinnivå. Dette sammen med høyt avlingsnivå gjør at vekstsesongen må utnyttes godt. Han er derfor tidlig utpå med mineralgjødsla, «så fort det er kjørbart» er prinsippet. Han bruker da 40 kg YaraMila FULLGJØDSEL 25-2-6 pr. daa og ikke noe husdyrgjødsel til første slått. Totalt med mineralgjødsel og husdyrgjødsel bruker han i overkant av 30 kg N pr. daa. Opptil 7 tonn husdyrgjødsel pr.daa kombinert med YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) fordeles på resten av slåttene. Dette gir en balansert næringsforsyning også med de andre viktige næringsstoffene. Boye er i tillegg opptatt av at han ikke stubber for lavt, slik at veksten kommer raskt i gang igjen. Gjødsla tilføres rett etter slått for å utnytte vekstdøgna. I dette intensive systemet er det også betryggende å ha tilgang på vanningsmuligheter.

Våren på Østlandet begynte veldig tidlig i år, men temperaturen har vært lav, likevel mener Boye at 1. slått kan tas siste uka i mai.