Aurstad gjødsler med GPS

Hans Petter Aurstad har drevet med presisjonsgjødsling i flere år med gode erfaringer. Kombinasjonen av autostyring på traktoren og en gjødselspreder med vektceller og seksjonsavstengning har mange fordeler. Vi får ut helt riktig gjødselmengde, unngår overlapping og får gjødslet helt ut i kantene på jordet. Du lærer deg fort å bruke utstyret, og det virker utrolig nøyaktig.

Grønt gull i norsk landbruk

De norsk grasressursene har en fôrverdi på ca. 10 milliarder Kr. Man kan ikke drive melkeproduksjon kun på import av grovfôr eller kraftfôr alene. Med de rette tiltak tror vi det er mulig å få til 20% økt avling og 20% bedre kvalitet på fôret.

Tips og råd om grasproduksjon

Spredning av blautgjødsel på eng

Det verdifulle grovfôret

Gjødslingsprogram for eng og beite

Næringsmangler i gras

Hvert næringsstoff har en eller flere viktige funksjoner i planta. Velg et næringsstoff under og lær mer om mangelsymptomene og næringsstoffets rolle i potetproduksjonen.