Grønt gull i norsk landbruk

De norsk grasressursene har en fôrverdi på ca. 10 milliarder Kr. Man kan ikke drive melkeproduksjon kun på import av grovfôr eller kraftfôr alene. Med de rette tiltak tror vi det er mulig å få til 20% økt avling og 20% bedre kvalitet på fôret.

Spredning av blautgjødsel på eng

Det verdifulle grovfôret

Gjødslingsprogram for eng og beite

Tips og råd om av grasproduksjon

Næringsmangler i gras

Hvert næringsstoff har en eller flere viktige funksjoner i planta. Velg et næringsstoff under og lær mer om mangelsymptomene og næringsstoffets rolle i potetproduksjonen.