Verdens byggproduksjon

Bygg er det fjerde største kornslaget etter mais, ris og hvete med en årsproduksjon på 132 millioner tonn.

Verdens byggproduksjon

Verdens produksjon av bygg ble fordoblet i perioden 1961-1979, og nådde en topp i 1991 på 170 millioner tonn. Etter det har produksjonen gått noe ned til 132 millioner tonn, dvs 78% av topproduksjonen.

Topp 30 byggproduserende landDe 132 millioner tonnene ble høstet fra 48,5 millioner hektar, og største areal er i Russland som har 16% av det totale produksjonsarealet. Største areal i EU er i Spania som produserer bygg på 2,7 millioner hektar.

Topp 30 byggproduserende land 2

Om man ser på produksjonen i volum og ikke areal, leder fremdeles Russland og Ukraina, mens Frankrike og Tyskland går opp til henholdsvis tredje og fjerdeplass.

Avlingenes størrelse varierer voldsomt fra land til land, fra 0,34 t/ha til høyeste avling i De arabiske Emirater på 8,21 t/ha, tett etterfulgt av Irland på 7,82 t/ha. Som ved så mange av planteslagene som dyrkes i verden har avlingene gått ned i de siste årene, selv om den gjennomsnittlige byggavlingen fremdeles er 207% høyere enn den var i 1961.

Gjennomsnitt byggavling

1961-2011 byggproduksjon