Vekst og utvikling i bygg

Høye avlinger og god kornkvalitet vil bare oppnås dersom innsatsen rettes mot de viktigste periodene for vekst og utvikling. En rekke mål for vekst og utvikling kan brukes som sammenligningsgrunnlag for å oppnå gode avlinger av høy kvalitet.

Mål byggavling

Byggplanten går igjennom tre utviklingsfaser fra frø til høsting:

Etablering

Etableringsfasen starter fra såing og går via busking til strekningsfasen begynner. I denne perioden vil kornbærende skudd og hovedrøttene dannes etter hvert som bladmassen utvikles. Komponentene som vil avgjøre avlingen (antall aks og kornbærende skudd pr m2) avgjøres mot slutten av denne fasen. Veksthastigheten vil avhenge av miljøet, og kjølige, grå dager gir sakte vekst. Om våren går denne fasen rask på grunnen av de lyse dagene og stigende temperaturer.

Jordtemperatur - bygg

Ettersom jorda varmes opp om våren, øker veksthastigheten. Det er viktig å ha en god tetthet om våren på 300-350 planter / m2, da bygg har liten evne til å kompensere for lav tetthet med å øke antall korn i akset. 

Strekning og blomstring

Strekning- og blomstringsfasen starter fra første observerte leddknute og frem til blomstringen starter. Dette er en viktig utviklingsfase, fordi da dannes de faktorene som skal gi avling, dvs blader, dype røtter, opplagsnæring og fruktbare aks. Antallet aks er viktigere i bygg enn i hvete da bygg bare har en blomst pr smågren i akset og derfor ikke kan kompensere lavt antall aks med flere korn i akset. Toraders bygg har en smågren på hver side av stilken, og i seksraders bygg er det tre smågrener på hver side.

Antall korn og dens effekt på avlingsmengde

Ved Zadoks 31, bør en grøntindeks (bladareal / jordareal) på 3 bør oppnås for å gi godt bunndekke og for å fange opp 75% av innstrålingen. Ved Zadoks 59 bør man ha en index på 6 som vil fange opp 90-95% av innstrålingen. Veksten er da veldig rask og det kreves mye næring fra jorda.

Modningsfasen

Modningsfasen starter rett etter blomstring og inkluderer kornfyllingsfasen og den endelige modningen.  Bygg er forskjellig fra hvete ved at blomstringen kan starte rett før akset kommer til syne. I denne fasen avgjøres kritiske faktorer for avlingen som korn / m2 og kornvekta. 

Antallet korn som dannes på hvert aks vil avhenge av antallet fruktbare smågrener på selve strået i akset. I bygg har hver smågren et frøemne. I toraders bygg står smågrenene i grupper på tre men bare blomsten i midten er fruktbar. I seksraders bygg er alle tre blomstene på smågrenen fruktbare. God håndtering av innsatsfaktorene, og særlig gjødsel kan gi stort utslag på antallet korn i akset og antallet aks pr m2. Korn / m2 og størrelsen på hvert enkeltkorn vil avgjøre lagringsevnen under kornfyllingsfasen. 

Bladarealet er bygget opp på en annen måte i bygg, da hvert etterfølgende blad har et mindre areal og det endelige flaggbladet representerer 4% sammenlignet med 16% for blad 5. Akset med agn og snerp er forholdsvis stort og utgjør 11% av det grønne arealet. Å opprettholde sunne blader og aks er viktig for å få mest mulig ut av kornets utvikling. Karbohydrater i strået er reserver som er viktige og de virker som buffere mot stressituasjone som kan oppstå, f.eks tørke. Opp til 50% av avlingen kan komme fra disse reservene som bygges opp og når sitt maksimum rett etter blomstring. 

Vekststadier i bygg

Byggplantens utvikling beskrives på en detaljert måte via flere skalaer som har blitt definerte i løpet av årene. De tre viktigste som brukes er: Zadoks, Feekes og Haun, og Zadoks er den som brukes mest for å fastsette tiltak til utviklingsstadie i produksjonen av bygg. Under sees en detaljert beskrivelse.

Utviklingstrinn - bygg