Hvordan opprettholde bladmassen i bygg

Etter å ha etablert et robust plantebestand med en optimal bladmasse, er det å opprettholde den grønne biomassen helt frem til perioden da kornene utvikler seg, den viktigste faktoren for gode avlinger. På den måten vil plantene oppta så mye lys som mulig og omdanne dette til avling via fotosyntesen.

Plantenæring og bladmassens størrelse

Nitrogentilførsel og flaggbladets N%

Nitrogen, kalium og magnesium er spesielt viktige næringsstoffer for å opprettholde en grønn bladmasse. Klorofyll er et nitrogen- og magnesiumrikt protein som gir planten dens grønne farge og opprettholder en effektiv fotosyntese.  Forholdet mellom bladenes klorofyllinnhold og nitrogen er velkjent, og klorofyllmengden i bladene øker proporsjonalt med nitrogeninnholdet.

Magnesium er kjernen i klorofyllmolekylet og er bundet mot fire nitrogenmolekyler. Derfor er også magnesiumnivået viktig for å ha grønne blader. Det er et samspill mellom nitrogen- og magnesiumgjødsling.

I tillegg til bladenes grønnfarge, er det også viktig å forsikre seg om at bladmassens struktur og arkitektur er opprettholdt for å øke planenes evne til å fange lys og omdanne dette til avling. De større cellene som produseres av nitrogenet fører til større vanninnhold i planten som igjen krever mere kalium. Kalium spiller en viktig rolle i å opprettholde trykket i cellene (turgortrykket), cellenes styrke, så vel som bevegelse av næringsstoffer rundt i planten. For lite kalium kan føre til for tidlig visning og legde. Strå med for lite kalium blir sprøere, noe som fører til økt risiko for legde, som igjen reduserer avlingen og dens kvalitet.

Plantene trenger mere kalium enn noen annet næringsstoff, og mesteparten tas opp om våren.  I perioden fra buskingen starter og til den er ferdig, vil byggplanten ta opp i gjennomsnitt 6,4 kg K pr daa. Gjødslingen bør planlegges for å kunne dekke dette behovet.