Hvordan øke kornstørrelse og -vekt i bygg

Kornstørrelsen (hektolitervekt og 1000-kornvekt) i bygg avgjøres av plantenes genetikk, dvs byggsorten vi dyrker, og kornfyllingsperiodens lengde.

Så snart bestøvingen har skjedd vil frøemnet og endospermen begynne å utvikle seg ved at planten omdirigerer produkter fra fotosyntesen samt stivelse og proteiner lagret fra før i blader, halm og andre plantedeler, til kornet. Jo lengre kornfyllingsperioden er, jo større vil kornene kunne bli. Ved siden av en god strategi i næringstilførselen, påvirkes kornstørrelsen av vannhusholdningen (ved vanning for å unngå tørkestress og drenering for å unngå drukning og denitrifikasjon), så vel som planteverntiltak med sopp- insekt og vekstregulerende behandling. Plantevernmidler og balansert tilførsel av næringsstoffer vil opprettholde den grønne bladmassen og agner slik at sykdommer unngås og plantene får en sunn utvikling.

Plantenæring og størrelse og vekt på byggkornet

 

Nitrogengjødslingsstrategien er det som har størst innvirkning på endelige størrelse og vekt av hvert enkelt byggkorn.  Tidlig gjødsling vil sikre en stor bladmasse med høye nivåer av karbohydrater som flyttes til kornet når de starter og modnes.  Det er viktig å holde øye med plantenes nitrogennivå slik at bladmassen ikke stagnerer tidlig og begrenser perioden da kornet fylles med næring.

Fosfor har en meget viktig rolle i planten da det sikrer en god etablering og rotutbredelse samt viktige funksjoner i energiomsetningen. Flytting av karbohydrater inne i planten er energikrevende og gjør at fosfortilførselen er viktig for å kunne oppnå en god kornstørrelse. Både grunngjødsling og bladgjødsling av fosfor kan forbedre den endelige kornstørrelsen.

Kalium hjelper bevegelsen av næringsstoffer rundt i planten da det regulerer transpirasjonen når planten flytter mineraler til deler som er i vekst.  Det er viktig å opprettholde et godt kaliumnivå i planten.  Kalium vil også kunne forhindre stagnering som følge av tørke i perioden da kornet fylles med næring.  Planter med kaliummangel vil ha dårlig transpirasjon i bladene, noe som igjen fører til stress på grunnen av varme og påfølgende visning.  Riktig tilførsel av kalium vil øke perioden kornet fylles og øke den endelige kornvekten.

Mangan og sink har begge viktige funksjoner i nitrogenmetabolismen i planten, og de vil kunne gi økt kornvekt.