Hvordan øke byggavlingen

Avlingen som gårdbrukeren sitter igjen med ved slutten av vekstsesongen er et resultat av tre faktorer.

Den viktigste er den gjennomsnittlige kornvekten. Mesteparten av variasjonene mellom steder og sesonger oppstår på grunnen av variasjoner i antall korn og ikke gjennomsnittsstørrelsen på de enkelte korn. Det er et nært forhold mellom antall korn pr m2 (aks/m2 x korn/aks) og avlingens størrelse, men bare et svakt forhold mellom gjennomsnittlig kornvekt og avling. Høye avlinger oppnås ved å få fram det riktige antall aks, opprettholde en sunn, grønn bladmasse, øke antallet korn pr aks og øke kornstørrelsen. Et balansert gjødslingsprogram som omfatter alle makro- og mikronæringsstoffer er vesentlig for å klare å håndtere disse faktorene. I bygg kommer 30-35% av kornets karbohydrater fra flaggbladet og strået, 25-45% fra akset og 20-45% fra resten av planten.

Plantenæring og avlingens størrelse i bygg

Opptak av makronæringsstoffer i bygg

Nitrogen og kalium er de næringsstoffene som trengs i størst mengde for å oppnå høye avlinger i bygg. Behovet for fosfor er på nivå med svovel. Det er under den raske veksten om våren at det er størst behov for makronæringsstoffene. Uansett er det et balansert opptak av alle næringsstoffer som resulterer i gode avlinger.

Opptak av mikronæringsstoffer i bygg

Sekundære- og mikronæringsstoffer byggEn strategi for balansert tilførsel av plantenæring er viktig og bør omfatte mikronæringsstoffer for å oppnå høye avlinger. På samme måte som med makronæringsstoffer er det kritisk med god tilførsel av mikronæringsstoffer under den kraftige veksten om våren og forsommeren.

Forbigående mangler kan oppstå når jordsmonnet har ugunstig tilgang på næringsstoffer (f.eks ved kaldt, vått eller tørt vær). Det er nyttig å kunne anslå næringsinnholdet pr tonn avling,og dette bør sees i sammenheng med avlingsnivåer som base for å kunne lage et fullstendig gjødslingsprogram.