Hvordan øke antall byggkorn pr. aks

Antallet korn på hvert aks avhenger av antallet fruktbare emner på hver smågren i akset. I bygg har hver smågren bare ett fruktemne, mens i hvete kan hver smågren ha fra to til fem fruktbare emner. I toradsbygg står smågrenene i grupper av tre. Men bare en blomst på smågrenen i midten er fruktbar. I seksradsbygg er emnene på alle tre smågrenene fruktbare.

Antall korn i akset bygg

Riktig dyrkingspraksis, særlig gjødslingen, kan påvirke antallet korn/aks og aks/m2. Sammen vil disse faktorene avgjøre antallet korn pr m2. Antallet korn/m2 og den individuelle størrelsen på hvert korn avgjør den totale lagringskapasiteten under kornfyllingsperioden. Det er viktig å bestemme tidlig når man skal gjødsle for å stimulere buskingen i vinterbygg og sikre at alle skuddene overlever frem til modning. I vårbygg kombigjødsles det ved såing om våren i tillegg til eventuelt delgjødsling eller tilleggsgjødsling etter overskuddsnedbør. I bygg bør denne del- eller tilleggsgjødslingen utføres tidlig for å få full effekt på avlingen.

Plantenæring og antallet korn på akset i bygg

Antallet korn er i seg selv en funksjon av antallet fruktbare skudd pr m2 og antallet korn/aks. Gårdbrukeren må derfor ta i betraktning de næringsstoffene som kan påvirke disse faktorene. Det gjelder først og fremst nitrogen (N), kalium (K), svovel (S), kobber (Cu), sink (Zn), bor (B) og mangan (Mn).

Nitrogen 

Tilstrekkelige mengder nitrogen vil stimulere veksten av en god bladmasse og vil på den måten kunne påvirke antallet anlegg for frø, som igjen vil føre til flere korn pr. aks ved høsting. Nitrogengjødslingen bør alltid balanseres med svovel.

Kobber

Kobber - antall korn pr aks - bygg

Kobber er et essensielt næringsstoff som inngår i mange prosesser i planene, en av de viktigste er produksjonen av levedyktig pollen. Kobbermangel fører til dårlig bestøving og av den grunn til en reduksjon i antallet korn pr aks.  Kobbermangel fører derfor til "blinde" frøemner som kan infiseres med meldrøye som igjen vil føre til forurensing av avlingen. Bygg er en av de mere følsomme kornslag når det gjelder kobbermangel.

Sink

Sink er også viktig for å oppnå et stort antall korn pr aks i bygg.

Mangan

Mangan - antall korn pr aks - bygg

Manganmangel fører til redusert antall korn pr aks i bygg. 

Bor 

Det er vel dokumentert at bor har effekt på levedyktigheten til pollen og av den grunn kan bormangel resultere i dårligere bestøving og en reduksjon i antallet befruktede korn pr aks. Norsk jordsmonn er generelt borfattig, derfor er alle Yaras typer Fullgjødsel tilsatt bor. Det er lite som skiller bormangel og borforgiftning i bygg.