Nitrogenmangel vs. optimal nitrogen-status forverret av

  • Lav eller høy pH i jorda
  • Skarp og lett sandjord (avrenning)
  • Lavt moldinnhold Tørkestress
  • Store nedbørsmengder (avrenning) eller for mye vanning Tilførsel av store mengder lite omsatt organisk materiale/ husdyrgjødsel (halm) Rasktvoksende kulturer

Nitrogen er viktig for

  • Frodigere, grønnere vekst
  • Optimal busking
  • Økt kornavling og proteininnhold
  • Fremmer kornkvaliteten