Molybden mangel forverret av

  • Sur jord
  • Lav pH
  • Moldfattig jord

Molybden er viktig for

  • Effektiv utnyttelse av nitrat og fosfor
  • Liten effekt i korn