Magnesiummangel forverret av

  • Skarp, sandig og sur jord
  • Kaliumrike jordarter
  • Skifter som gjødsles sterkt med kalium
  • Kalde våte perioder

Magnesium er viktig for

  • Fremmer planteutviklingen
  • Fremmer vinterherdigheten i høstsådde kornarter
  • Fremmer buskingen
  • Bedrer kornkvaliteten