Kalsiummangel forverret av

  • Sur jord
  • Sandig og lett jord (utvasking)
  • Sur torvjord
  • Natriumrik jord
  • Aluminiumrik jord
  • Tørre forhold
  • Frukt med høyt innhold av nitrogen eller kalium
  • Stor frukt

Kalsium er viktig for

  • Frisk grønn plantemasse
  • Fremmer avling og kvalitet