Jernmangel forverret av

  • Høy pH
  • Vannmettet jord
  • Kalkrike jordarter
  • Høye verdier av kobber, mangan eller zink i jord

Jern er viktig for

  • Frisk grønn plantemasse
  • Fremmer avling