Manganmangel i kornåkre

Manganmangel skyldes ofte høy pH (over 6,3), eller luftig, gjerne moldrik jord. Kalde våte perioder kan også gi økt risiko for manganmangel. Typisk for manganmangel er at det er grønnere i kjøresporene og på vendeteigene. Her er jorda mer pakket og mangan finnes i en lettere tilgjengelig form for planta.

Oppdager man manganmangel så er det viktig å være raskt ute med tiltak. Bladgjødsling med mangan er det riktige tiltaket og YaraVita Mantrac Pro bør brukes ved sterk mangel. Bruk 100-200 ml fra 2-bladstadiet til kornet fram til 2. leddknute er synlig. Det er viktig å gjenta behandlingen etter 7-14 dager siden det er liten transport av mangan oppover i planta, og nye blad vil derfor ha behov for mangan. 

Et annet alternativ er å behandle med 200-300 ml/daa med YaraVita Gramitrel som inneholder sink, magnesium og kobber i tillegg til mangan. Fordelen med å ha med disse næringsstoffene er at der det er manganmangel på grunn av høy pH er det ofte lav tilgjengelighet av andre mikronæringsstoffer som sink. 

YaraVita produktene er laget for å kunne blandes med de fleste plantevernmidler, men det er viktig å sjekke blandbarheten, enten i håndbøkene til Felleskjøpet eller Norgesfôr eller gå inn på www.tankmix.com.

Hvis du er usikker på om du har manganmangel kan en bladprøve hjelpe deg til å finne det ut. Ta kontakt med din lokale NLR enhet og les mer om dette tilbudet her.

Manganmangel 1

Manganmangel 2