august 06, 2020

YaraMila FULLGJØDSEL 17-5-13 gjør comeback

Yara Norge gjør en viktig endring i sortimentet. YaraMila Fullgjødsel 17-5-13 kommer på plass igjen etter noen år ute av sortimentet, og den erstatter Fullgjødsel 21-6-6.

YaraMila FULLGJØDSEL 17-5-13 er en fosfor- og kaliumrik gjødseltype som passer meget godt som grunngjødsling i en strategi med delt gjødsling i korn. Den er særlig aktuell for de som tar bra avlinger på jord med middels til lav P- og K-status.  

Fullgjødsel 21-6-6 har vært en god gjødseltype på jord med lav P-status, men i mange tilfeller har den ikke dekket K-behovet. At den nå byttes med betydelig mer kaliumrike YaraMila FULLGJØDSEL 17-5-13 retter på dette og sikrer en balansert gjødsling med alle hovednæringsstoffene. 

YaraMila FULLGJØDSEL 17-5-13 vil være tilgjengelig hos våre forhandlere fra høsten 2020 for bruk i våronna 2021.