september 30, 2019

Vekt på storsekken i det norske gjødselmarkedet blir fortsatt 600 kg

Høsten 2018 gikk gjødselbransjen i Norge ut med informasjon om at størrelsen på gjødselsekken skulle økes fra 600 til 750 kg fra 1. juli 2020. Vi kommuniserte den gangen at den endelige utformingen av en ny sekk ikke var besluttet.
YaraMila storsekk
YaraMila storsekk

Båtfrakt av gjødsel langs norskekysten er sentralt for å få til en optimal logistikk over hele landet.  I arbeidet med å bestemme dimensjonene på den nye 750 kg sekken har vi funnet at økt sekkevekt til 750 kg vil få negative konsekvenser for transport med båt langs kysten av Norge.  Sekkedimensjonen på en ny sekk blir slik at en del av flåten som brukes på kysten blir uaktuell eller mindre effektiv til transport av gjødsel. Det at en ny sekkedimensjon begrenser mulighetene for transport med båt er svært uheldig.

Norge er et langt og krevende land å drive distribusjon i.  Med de store gjødselvolumene som skal på plass hos den norske bonden før våronna spiller effektiv logistikk en stor rolle. Med dagens flåte av båter på kysten vil vi ikke klare dette om sekkene endres. Hensynet til dette har derfor gjort at bransjen har valgt ikke å endre sekkestørrelsen nå, men fortsette med 600 kg storsekk.