april 12, 2019

Våronnstart

Våren er kommet i en del områder, andre plasser er det mer vinterlig. Dette gjør at våronna er i gang i de tidligste områdene, mens det i andre områder fortsatt er en stund til. Det er også varierende overvintring på det store høstkornarealet.
Våronn
Våronn

Som alltid er det spennende og usikkert hva sesongen vil by på av vekstforhold, oppturer og nedturer. Men alle er motivert for å få til en bra sesong med gode avlinger og kvalitet. Været må bli som det blir, men i allefall for Østlandsområdet er sjansen stor for at det blir en opptur sammenlignet med 2018.

Uansett, vi må fokusere på det vi kan gjøre noe med. Og da er nøkkelen det som til stadighet gjentas: God agronomi, riktige tiltak til rett tid på rett sted.

Høstkorn

Status for høstkornet er alle variasjoner fra meget gode åkre til veldig dårlig overvintring. Det er tøffe forhold nå, men høstkornet har god evne til å komme seg så snart forholdene blir mer gunstige. Fortsatt er det tidlig og foreløpig ikke nødvendig å konkludere med hensyn til eventuell vraking der man er i tvil.

Jordstruktur

Et særlig aktuelt stikkord nå i våronna er: Jordstruktur. Der man opplevde ekstrem tørke i fjor, er jordstrukturen bedre enn på lang tid. Tørke er det mest effektive midlet for å rette opp skadet struktur. Det er veldig god butikk å ta godt vare på jordstrukturen. En dyktig Østlandsbonde omtalte dette på en utmerket måte i vinter: -«Ser jeg noen nå til våren som kjører ved ulaglige forhold, kommer jeg til å grine!»

Hva så med gjødsling?

Gjødsling handler om å gi plantene tilgang til riktig mengde næringsstoffer når de trengs. På papiret enkelt, men ofte mer utfordrende i praksis.

Hva kan være annerledes nå sammenlignet med i et såkalt normalår:
• Høyere avlingspotensial på grunn av bedre jordstruktur.
• Generelt noe mer restnitrogen i jorda, men store variasjoner.
• Mer halm fjernet enn normalt, fjernes halmen øker P- og K-gjødslingsbehovet med henholdsvis 0,3 og 2 kg/daa.

Noen generelle råd om gjødsling:
• Sørg for spredeutstyr som er i orden. Vedlikehold, riktig innstilling og kontroll.
• Gjødslingsplanen er et utgangspunkt, ikke en fastlåst instruks.
• Riktig timing, gjødselmengde og – type er avgjørende for plantenes respons.
• Fokuser på vekstforholdene og gjør gjødslingstiltak etter behov.
• Bruk beslutningsstøtteverktøy i vekstsesongen for å sjekke næringsstatus.
• Behandle spesifikke mangler med skreddersydde gjødslinger, husk YaraVita bladgjødsling. 

Yara Norge tilbyr et gjødselsortiment med et næringsinnhold tilpasset dyrkingsjorda, vekstforholdene og vekstene som dyrkes i norsk landbruk. Kort sagt et sortiment med gjødsel som dekker behovet til den norske bonden.

God våronn!